Savvy Savannah

Savvy Savannah

Avatar
Maksim Pecherskiy
Data Engineer; Analytics Leader